Obrázky a schémata pro rázovou zkoušku

  1. Charpyho kladivo - foto
  2. Charpyho kladivo - schéma
  3. Zkušební vzorek - schéma
Zpět