titdte3.jpg(26 kb)
jakdte.gif(4 kb)
obsdte.gif(4 kb)
litdte.gif(4 kb)
rejdte.gif(4 kb)
odkdte.gif(4 kb)
galdte.gif(4 kb)
autdte.gif(4 kb)
Odkazy

Uváděné stránky tvoří většinou jakási rozcestí, z nichž je možné se dostat ke hledaným podrobnostem. Autor upustil v inovované verzi této pomůcky od uvádění odkazů na jednotlivosti, protože tyto odkazy mohou být zakrátko nefunkční. U citovaných stránek lze předpokládat větší trvanlivost.

http://inventors.about.com
Podrobné dějiny vynálezů s možností vyhledávání, vynikající web S ČETNÝMI ODKAZY, na němž najdete MATERIÁLY SNAD KE VŠEM TÉMATŮM!!! Stránky snadno dostupné z inventors.about.com nejsou dále uváděny.

http://www.howstuffworks.com
"Jak to pracuje", vynikající naučný web věnovaný technice.

http://www.historyworld.net/default.asp
Vzdělávací web pro všechny zájemce o historii.

http://www.smithsonianeducation.org/educators/lesson_plans/science_technology.html
Vzdělávací stránky Smithsonian Institution věnované vědě a technice.

http://www.nmsi.ac.uk/index.asp?flash=yes
Stránky britských muzeí obsahující mj. i zajímavé animace.

http://history.about.com
Podrobný web věnovaný historii.

http://icom.museum/vlmp/world.html
Světová muzea - odkazy abecedně.

http://www.uh.edu/engines/engines.htm
Stručné dějiny mnoha vynálezů a objevů.

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk
Vynálezci a vynálezy.

http://www.bbc.co.uk/history
Naučné stránky o historii, animace, multimédia.

http://fyzweb.mff.cuni.cz
Naučný web věnovaný fyzice.

http://www.deutsches-museum.de
Deutsches Museum Mnichov.

http://www.ntm.cz
NTM Praha.

http://www.ideafinder.com/home.htm
Stránky věnované vynálezům a vynálezcům.

http://turnbull.dcs.st-and.ac.uk/~history
Dějiny matematiky.

http://members.lycos.nl/hemea/tekst.html
Web s texty věnovanými starověkým civilizacím.

http://scholar.chem.nyu.edu/techpages/Technology.html
Středověká technika a technologie.

http://plato.stanford.edu/contents.html
Stanfordská encyklopedie filozofie (za pozornost stojí celé stránky stanfordské univerzity http://www.stanford.edu).