titdte3.jpg(26 kb)
jakdte.gif(4 kb)
obsdte.gif(4 kb)
litdte.gif(4 kb)
rejdte.gif(4 kb)
odkdte.gif(4 kb)
galdte.gif(4 kb)
autdte.gif(4 kb)
Obsah

Ikona pdf (Obsah pro tištěnou verzi)

1. Úvod do dějin techniky

1.1. Význam předmětu, obsah učiva, základní kategorie techniky
1.2. Technické systémy a člověk
1.2.1. Člověk-technické systémy-civilizace
1.2.2. Přehledný vývoj technických systémů od úsvitu dějin

2. Vývoj výroby, vlastnosti a použití technických materiálů
2.1. Počátky metalurgie, měď a bronz
2.2. Výroba železa
2.2.1. Přímá výroba železa
2.2.2. Nepřímá výroba železa ve vysokých pecích
2.2.3. Zkujňovací procesy
2.2.4. Tváření oceli, význam
2.2.5. Železářství v českých zemích
2.3. Další důležité kovové a nekovové technické materiály

3. Výroba textilu
3.1. Historický vývoj
3.2. Spřádání vláken
3.3. Tkaní

4. Dějiny využití zdrojů a přeměn energie
4.1. Přehled zdrojů energie v historii lidstva, vývoj teor. poznatků
4.2. Lidská a zvířecí síla
4.3. Větrné motory
4.4. Vodní motory
4.5. Tepelné motory
4.6. Výroba a rozvod elektrické energie
4.7. Jaderná energie
4.8. Alternativní zdroje energie

5. Dějiny dopravy
5.1. Prehistorie dopravy, první dopravní prostředky, vývoj pohonu
5.2. Vývoj dopravy od antiky po středověk
5.3. Doprava do nástupu průmyslové revoluce
5.4. Vznik železnice a silničních sítí
5.5. Doprava ve 20. století

6. Dějiny měření
6.1. Historie metrologie
6.1.1. Vznik a vývoj měrových jednotek
6.1.2. Vývoj soustav měr a vah
6.2. Měření času
6.2.1. Vývoj kalendáře
6.2.2. Přístroje k měření času

7. Strojírenství
7.1. Vznik strojírenství
7.2. První novodobé kovoobráběcí stroje
7.3. Vznik sériové a hromadné výroby, zvyšování přesnosti
7.4. Počátky českého strojírenství

8. Zpracování a přenos informací
8.1. Vznik písma, význam knihtisku
8.2. Vývoj sdělovací techniky 8.2.1. Telekomunikační technika
8.2.2. Radiokomunikační technika
8.2.3. Počátky televizní techniky
8.3. Vývoj výpočetní techniky
8.3.1. Výpočetní pomůcky, první počítací stroje
8.3.2. Vznik univerzálního elektronického samočinného počítače
8.3.3. Nástup miniaturizace, cesta k mikroprocesoru, rozšíření osobních počítačů

9. Použitá literatura

10. Jmenný rejstřík

Ikona pdf (Jmenný rejstřík pro tištěnou verzi)

Ikona pdf (Obsah pro tištěnou verzi)