titdte3.jpg(26 kb)
jakdte.gif(4 kb)
obsdte.gif(4 kb)
litdte.gif(4 kb)
rejdte.gif(4 kb)
odkdte.gif(4 kb)
galdte.gif(4 kb)
autdte.gif(4 kb)
Použitá literatura

Ikona pdf (Literatura pro tištěnou verzi)

[1] AGRICOLA, G. Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Přel. B. Ježek a J. Hummel, 1933. Praha : NTM, 1976.
[2] AUGUSTA, P., KLŮNA, J. Tajemství přesnosti. 2. vyd. Praha : SNTL, 1990.
[3] BLAHOVEC, A., GRUBER, J. i 1. vyd. Slaný : MELANDRIUM, 1996.
[4] BUCHVALDEK, M. aj. Dějiny pravěké Evropy. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
[5] CONOLLY, P. Dějiny římského vojska. 1. vyd. Bratislava : Fortuna Print, 1992.
[6] Časopis METROLOGIE. [7] DOSTÁL, V. aj. Dějiny hutnictví železa v Československu. 1. vyd. Praha : Academia, 1988.
[8] FOLTA, J. aj. Rozpravy NTM 145 - Dějiny vědy a techniky 3 (Semináře pro vyučující dějinám věd a techniky 1996 - 97). 1. vyd. Praha : NTM, 1997.
[9] FOLTA, J. aj. Rozpravy NTM 170 - Dějiny vědy a techniky 8 (17. a 18. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky). 1. vyd. Praha : NTM, 2001.
[10] FOLTA, J. Vývoj výpočetní techniky. Příprav. text pro dodatek k učebnici dějepisu pro SOŠ. (Laskavě poskytl autor).
[11] HLAVÁČEK, I., KAŠPAR, J., NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1988.
[12] HLUŠIČKOVÁ, H. aj. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. 1. vyd. Praha : Libri, 2002.
[13] HLUŠIČKOVÁ, H. aj. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. 1. vyd. Praha : Libri, 2002.
[14] HOCH, A. A. Vynálezy, které změnily svět. 1. vyd. Praha : Orbis, 1936.
[15] HORSKÝ, Z. Pražský orloj. 1. vyd. Praha : Panorama, 1988.
[16] HÝBL, J. Vodní motory. 1. vyd. Praha : Česká matice technická, 1922.
[17] CHVOJKA, M., SKÁLA, J. Malý slovník jednotek měření. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1982.
[18] JANOTKA, M., LINHART, K. Řemesla našich předků. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1987.
[19] JANOTKA, M., LINHART, K. Zapomenutá řemesla. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1984.
[20] JÍLEK, F. aj. Studie o technice v českých zemích I. - IV. 1800 - 1918. Sborník NTM č. 19. 1. vyd. Praha, 1983.
[21] KLENER, P. aj. Dějiny hmotné kultury II (1). 1 vyd. Praha : MK ČR a Vydavatelství Karolinum ve spol. se SPN, 1995.
[22] KNEIDL, P. Z historie evropské knihy. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1989.
[23] KOTULOVÁ, E. Kalendář aneb Kniha o věčnosti a času. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1978.
[24] MALÍŠEK, V. Co víte o dějinách fyziky. 1. vyd. Praha : Horizont, 1986.
[25] MAYER, D. Pohledy do minulosti elektrotechniky. 1. vyd. České Budějovice : KOPP, 1999.
[26] MERTA, F. James Watt. 1. vyd. Praha : Československá grafická Unie a.s., 1936.
[27] NOVOTNÝ, B. aj. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1986.
[28] Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM. Aion CS, s.r.o. 1997.
[29] PETRÁŇ, J. aj. Dějiny hmotné kultury I (1, 2). 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
[30] PLEINER, R. Minilexikon k dějinám lodí a námořní plavby. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1994.
[31] POCHE, E., UREŠOVÁ, L. Hodiny a hodinky. 1. vyd. Praha : Panorama, 1987.
[32] První česká obrázková Encyklopedie energetiky. Připravila Sekce komunikace ČEZ. a.s. 1. vyd. Praha REPRO-MEDIA, spol. s r.o., 1995.
[33] SMOLKA, I. aj. Studie o technice v českých zemích V. a VI. 1918-1945 (1. a 2. část). Sborník NTM č. 28. 1. vyd. Praha : NTM, 1995.
[34] SMRČEK, O. Stručné dějiny oborů - strojírenství. 1. vyd. Praha : Scientia, 2002.
[35] ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. 1. vyd. Praha : Argo, 2000.
[36] TŮMA, J. Velký obrazový atlas dopravy. 2. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1984.
[37] VELIŠSKÝ, F. Život Řekův a Římanův. Praha : nákladem spisovatelovým, 1876.
[38] VITRUVIUS. Deset knih o architektuře. Přel. A. Otoupalík. 1. vyd. Praha : SNKLHU, 1953.
[39] ZEITHAMMER, K. Vývoj techniky. dotisk 2. vyd. Praha : Ediční středisko ČVUT, 2000.