titdte3.jpg(26 kb)
jakdte.gif(4 kb)
obsdte.gif(4 kb)
litdte.gif(4 kb)
rejdte.gif(4 kb)
odkdte.gif(4 kb)
galdte.gif(4 kb)
autdte.gif(4 kb)
Úvodem

První verze digitalizované učebnice Dějiny techniky online byla vytvořena na základě učebního textu, na němž autor pracoval během školního roku 2001/2002. Motivem byla skutečnost, že dosud neexistovala ucelená učebnice dějin techniky pro střední školy. Přímým cílem byla podpora výuky předmětu Dějiny techniky ve studijním oboru Technické lyceum. Ačkoli byla učebnice zpracována pro podporu konkrétní výuky, je koncipována tak, že její jednotlivé části poslouží jako vodítko širšímu okruhu zájemců o danou problematiku (mj. výuka dějepisu a dalších všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů). Má informativní charakter, neobsahuje např. kontrolní otázky a témata k opakování. Učitel, který je schopen tuto látku vyučovat, si jistě zpracuje vlastní systém opakování a prověřování vědomostí. Cílem učebnice je spíše problematiku utřídit podle určitých kritérií. Hlavním kritériem je snaha o systémový přehled založený na základních kategoriích techniky. Nejde tedy o klasicky školské chronologické pojetí, které by při výuce narazilo na zásadní nedostatek času (předpokládaná hodinová dotace na střední škole je 2 vyučovací hodiny týdně).

Učební osnovu předmětu Dějiny techniky pro SOŠ a SOU schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 22. 7. 1998, čj. 23 213/98 - 23/320 s platností od 1. 9. 1998.

Hlavní částí této pomůcky je soustava dokumentů ve formátu pdf, která obsahuje vlastní text a schémata (vytvořená pomocí nástroje "Kreslení" v editoru MS-WORD 2000). Dále je doplněn obsah s příslušnými odkazy, obsah pro tištěnou verzi, titulní list pro tištěnou verzi, aktivní jmenný rejstřík (s odkazy) a rejstřík pro tištěnou verzi, soupis literatury, fotografie a odkazy na zajímavé stránky. Ve zvláštní složce jsou zdrojové soubory ve formátu doc.

Učebnice je zpracována pomocí freewarového nástroje Golden HTML Editor 4.8.3. Zásadnější technické přepracování ve školním roce 2008/2009 je založeno na technologii CSS a odstraňuje některé nedostatky, které mohly působit problémy v jiných prohlížečích, než je MS-Explorer. Mimo jiné byla zkvalitněna i galerie fotografií a byly prověřeny uváděné www odkazy (leden 2009).

Tip: při práci s internetovým prohlížečem využívejte klávesy F11 - celá obrazovka.

Aktivními odkazy v textu jsou jednak modré podtržené položky, jednak ikony se symbolem PDF. Po kliknutí na odkaz či ikonu pravým tlačítkem myši je možno stránku či dokument uložit na pevný disk ("Uložit cíl jako..."). Zabloudit byste neměli, kdyby přece, nezapomeňte na tlačítko "Zpět".

Vysvětlivky k menu:

Jak na to? Kliknutím na tuto ikonu v menu se dostanete k textu, který právě teď čtete.

Obsah Kliknutím na "obsah" v menu se dostanete na aktivní obsah, z něhož pomocí odkazů přejdete na úvodní stránky k jednotlivým kapitolám. Odtud otevíráte pomocí ikon MS-WORD jednotlivé dokumenty. Úvodní stránky a dokumenty se otevírají v samostatných oknech. Jsou zde také ikony PDF vedoucí k obsahu a rejstříku pro tištěnou verzi.

Literatura Ikona "Literatura" v menu vede k soupisu použité literatury.

Rejstřík Kliknutím na "Rejstřík" v menu se dostanete na aktivní jmenný rejstřík, tzn. po kliknutí na číslo stránky u příslušného jména se otevře odkazovaný dokument. Aktivní abeceda Vám usnadní cestu k jednotlivým písmenům. Je zde ikona PDF vedoucí k tištěnému rejstříku.

Odkazy Kliknutím na "Odkazy" v menu se v tomto hlavním rámci otevře přehled odkazů na zajímavé internetové stránky. Odkazy jsou členěny podle kapitol. Je třeba mít na paměti, že přehled odkazů není ani zdaleka vyčerpávající, řada témat není zastoupena. Důvody jsou samozřejmě časové. Cílem přehledu je tedy spíše motivovat uživatele k samostatnému vyhledávání na Internetu.

Obrázky Po kliknutí na "Galerii" v menu se otevřou stránky s fotografiemi některých technických památek. Kliknutím na příslušný obrázek obdržíte jeho zvětšeninu. Snímky nejsou řazeny tematicky, jde spíše o pestrý kaleidoskop motivující uživatele k bližšímu seznámení. Digitalizace klasických snímků byla provedena se snahou o kompromis mezi kvalitou a velikostí.

Autor prohlašuje, že všechny zde zveřejněné fotografie pořídil vlastnoručně a na místech, kde bylo fotografování dovoleno. Jsou tudíž jeho autorským dílem, a proto jejich použití zde je legální.

O autorovi Základní údaje o autorovi Dějin techniky online.